לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה

תוספות ותגובות