לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני יריבו

תוספות ותגובות