לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית

תוספות ותגובות