שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד

תוספות ותגובות