שיקריבו בית דין חטאת אם טעו והורו שלא כהלכה

תוספות ותגובות