שיקריב היחיד חטאת אם שגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת

תוספות ותגובות