לא ליתן זרע מזרעו למולך (האב לוקח בנו ומעבירו בלהב האש לפני עבודה זרה)

תוספות ותגובות