שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין

תוספות ותגובות