שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה

תוספות ותגובות