שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש

תוספות ותגובות