לתקוע בחצוצרות במקדש בזמן הקרבת הקרבנות

תוספות ותגובות