לנהוג בדיני הפרת נדרים על-פי התורה

תוספות ותגובות