לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה

תוספות ותגובות