לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות

תוספות ותגובות