לעשות את טקס החליצה על-פי התורה, אם לא רצה היבם לייבם

תוספות ותגובות