התחברות דרך גוגל 
העולם

אייל יצחק מטס

אייל יצחק מטס
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ שולחן ערוך 0 0 (1)
ארץ מסילת ישרים 0 2 (2)
ארץ המקרא 17 89 (187)
סה"כ 17 91 (190)
אוצר כמות
זהב 2
כסף 3
סה"כ 5
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 0/12
ענווה 5/26