אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום ראשון, עשרים וחמישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שני, עשרים ושישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום שלישי, עשרים ושבעה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 601 לחיי נוח יבשה הארץ ממי המבול (בראשית ח14)

לפני 4 ימים יום רביעי, עשרים ושמונה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 3 ימים יום חמישי, עשרים ותשעה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום שישי, אחד לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים הגיעו בני ישראל למדבר סיני וחנו נגד הר סיני (שמות יט1)
  • בשנת 11 לגלות יהויכין "בן אדם אמור אל פרעה מלך מצרים..." (יחזקאל לא1)

אתמול יום שבת, שנים לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים עלה משה אל ה' לשמוע את תנאי הברית (שמות יט3)

היום יום ראשון, שלושה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים עלה משה אל ה' בשניה להביא את תשובת העם (שמות יט8)

מחר יום שני, ארבעה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים עלה משה אל ה' בשלישית וירד לקדש את העם (שמות יט10)

מחרתיים יום שלישי, חמישה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים קידש משה את העם פעם שניה (שמות יט10)

עוד 3 ימים יום רביעי, שישה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים ירד ה' לעיני כל ישראל על הר סיני (שמות יט11)

עוד 4 ימים יום חמישי, שבעה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שישי, שמונה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום שבת, תשעה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום ראשון, עשרה לחודש השלישי (סיון ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים