אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שלישי, חמישה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום רביעי, שישה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום חמישי, שבעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 40 ליציאת מצרים הגיע משה לגיל 120 (דברים לא1)
  • בשנת 40 ליציאת מצרים עלה משה להר נבו ומת שם (דברים לד1)

לפני 4 ימים יום שישי, שמונה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 3 ימים יום שבת, תשעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום ראשון, עשרה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום שני, אחד עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום שלישי, שנים עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום רביעי, שלושה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 12 למלכות אחשורוש שלטו היהודים בשונאיהם (אסתר ט1)

מחרתיים יום חמישי, ארבעה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • חג הפורים ליהודים היושבים בערי הפרזות (אסתר ט19)

עוד 3 ימים יום שישי, חמישה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 12 לגלות יהויכין "בן אדם נהה על המון מצרים..." (יחזקאל לב17)
  • חג הפורים ליהודים היושבים בעיר הבירה (אסתר ט21)

עוד 4 ימים יום שבת, שישה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום ראשון, שבעה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום שני, שמונה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום שלישי, תשעה עשר לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים