אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום ראשון, עשרים ושנים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שני, עשרים ושלושה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום שלישי, עשרים וארבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום רביעי, עשרים וחמישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 3 ימים יום חמישי, עשרים ושישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום שישי, עשרים ושבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום שבת, עשרים ושמונה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום ראשון, עשרים ותשעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שני, שלושים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחרתיים יום שלישי, אחד לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 2 ליציאת מצרים פקד משה את בנ"י במדבר סיני (במדבר א1)
  • בשנת 2 למלכות כורש העמידו זרובבל וישוע את הלויים לנצח על מלאכת בית ה' (עזרא ג8)

עוד 3 ימים יום רביעי, שנים לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 4 ימים יום חמישי, שלושה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שישי, ארבעה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום שבת, חמישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום ראשון, שישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 6 לשמיטה ו-6 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים