אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שני, עשרים ושנים לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שלישי, עשרים ושלושה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום רביעי, עשרים וארבעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום חמישי, עשרים וחמישה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 37 לגלות יהויכין נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה והוציא אותו מבית הכלא (ירמיהו נב31)

לפני 3 ימים יום שישי, עשרים ושישה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום שבת, עשרים ושבעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 37 לגלות יהויכין נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא (מלכים ב כה27)

אתמול יום ראשון, עשרים ושמונה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום שני, עשרים ותשעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שלישי, אחד לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 601 לחיי נוח חרבו מי המבול מעל הארץ (בראשית ח13)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים ציוה ה' על משה ואהרן לקדש את החודש (שמות יב1)
 • בשנת 2 ליציאת מצרים הוקם המשכן (שמות מ17)
 • בשנת 27 לגלות יהויכין "בן אדם נבוכדנאצר מלך בבל העביד את חילו..." (יחזקאל כט17)
 • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא יסוד המעלה מבבל (עזרא ז9)
 • בשנת 8 למלכות ארתחשסתא כילו עזרא וראשי האבות לתקן את עניין הנשים הנכריות (עזרא י17)
 • בשנת 20 למלכות ארתחשסתא ביקש נחמיה רשות לצאת לבנות את יהודה (נחמיה ב1)
 • בשנת 1 למלכות חזקיהו פתח חזקיהו את דלתות בית ה' ויחזקם (דברי הימים ב כט3)

מחרתיים יום רביעי, שנים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 3 ימים יום חמישי, שלושה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 4 ימים יום שישי, ארבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שבת, חמישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום ראשון, שישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 40 ליציאת מצרים תמו ימי בכי אבל משה (דברים לד8)

עוד 7 ימים יום שני, שבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 11 לגלות יהויכין "בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי..." (יחזקאל ל20)