אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שישי, שנים עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שבת, שלושה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום ראשון, ארבעה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 2 ליציאת מצרים פסח שני לבני ישראל שלא הספיקו לחגוג את הפסח הראשון (במדבר ט11)

לפני 4 ימים יום שני, חמישה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 1 ליציאת מצרים הגיעו בני ישראל למדבר סין וביקשו אוכל (שמות טז1)

לפני 3 ימים יום שלישי, שישה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום רביעי, שבעה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

אתמול יום חמישי, שמונה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום שישי, תשעה עשר לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שבת, עשרים לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 2 ליציאת מצרים נסעו בני ישראל מהר סיני לכיוון ארץ כנען (במדבר י11)

מחרתיים יום ראשון, עשרים ואחד לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 3 ימים יום שני, עשרים ושנים לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 4 ימים יום שלישי, עשרים ושלושה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום רביעי, עשרים וארבעה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום חמישי, עשרים וחמישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום שישי, עשרים ושישה לחודש השני (ירח זיו, אייר ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים