אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שני, עשרים ושבעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 37 לגלות יהויכין נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא (מלכים ב כה27)

לפני 6 ימים יום שלישי, עשרים ושמונה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום רביעי, עשרים ותשעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום חמישי, אחד לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 601 לחיי נוח חרבו מי המבול מעל הארץ (בראשית ח13)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים ציוה ה' על משה ואהרן לקדש את החודש (שמות יב1)
 • בשנת 2 ליציאת מצרים הוקם המשכן (שמות מ17)
 • בשנת 27 לגלות יהויכין "בן אדם נבוכדנאצר מלך בבל העביד את חילו..." (יחזקאל כט17)
 • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא יסוד המעלה מבבל (עזרא ז9)
 • בשנת 8 למלכות ארתחשסתא כילו עזרא וראשי האבות לתקן את עניין הנשים הנכריות (עזרא י17)
 • בשנת 20 למלכות ארתחשסתא ביקש נחמיה רשות לצאת לבנות את יהודה (נחמיה ב1)
 • בשנת 1 למלכות חזקיהו פתח חזקיהו את דלתות בית ה' ויחזקם (דברי הימים ב כט3)

לפני 3 ימים יום שישי, שנים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום שבת, שלושה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום ראשון, ארבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום שני, חמישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שלישי, שישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 40 ליציאת מצרים תמו ימי בכי אבל משה (דברים לד8)

מחרתיים יום רביעי, שבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 11 לגלות יהויכין "בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי..." (יחזקאל ל20)

עוד 3 ימים יום חמישי, שמונה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 4 ימים יום שישי, תשעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שבת, עשרה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 1 ליציאת מצרים לקחו בני ישראל שה לבית אבות לפסח (שמות יב3)
 • בשנת 41 ליציאת מצרים עלו בני ישראל מן הירדן אל הגדה המערבית (יהושע ד19)

עוד 6 ימים יום ראשון, אחד עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום שני, שנים עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 5 לשמיטה ו-5 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא נסעו עזרא ואנשיו מנהר אהווא ללכת ירושלים (עזרא ח31)