אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום חמישי, עשרים ותשעה לחודש הרביעי (תמוז ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שישי, אחד לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 40 ליציאת מצרים נפטר אהרון הכהן (במדבר לג38)
  • בשנת 4 למלכות צדקיהו התווכח ירמיהו עם חנניה נביא השקר (ירמיהו כח1)
  • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא בא עזרא אל ירושלים (עזרא ז9)

לפני 5 ימים יום שבת, שנים לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום ראשון, שלושה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 20 למלכות ארתחשסתא התחיל נחמיה לבנות את חומות ירושלים (נחמיה ג1)

לפני 3 ימים יום שני, ארבעה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

שלשום יום שלישי, חמישה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום רביעי, שישה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום חמישי, שבעה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שישי, שמונה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחרתיים יום שבת, תשעה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 3 ימים יום ראשון, עשרה לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

  • בשנת 11 למלכות צדקיהו (19 לנבוכדנאצר) נשרף בית ה' (ירמיהו נב12)
  • בשנת 7 לגלות יהויכין "הלדרוש אותי אתם באים!?" (יחזקאל כ1)

עוד 4 ימים יום שני, אחד עשר לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שלישי, שנים עשר לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום רביעי, שלושה עשר לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום חמישי, ארבעה עשר לחודש החמישי (אב ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים