יהונדב בן רכב

מאת: רענן

קוד: יהונדב (בן רכב)

 

שם נוסף: יונדב

  1. מל"ב י 15: וילך משם [יהוא] וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה.
  2. ירמיה לה 6: ...יונדב בן רכב...

אב:   רכב  

  צאצאים של יהונדב בן רכב  


תוספות ותגובות