ירבעם בן יואש

מאת: רענן

קוד: ירבעם (בן יואש)

 

  1. מל"ב יג 13: וישכב יואש עם אבתיו וירבעם ישב על כסאו ויקבר יואש בשמרון עם מלכי ישראל.
  2. מל"ב יד 23: בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה.

אב:   יואש  

ילדים:   זכריה  


תוספות ותגובות