זכריה בן ירבעם

מאת: רענן

קוד: זכריה (בן ירבעם)

 

  1. מל"ב יד 29: וישכב ירבעם עם אבתיו עם מלכי ישראל וימלך זכריה בנו תחתיו.
  2. מל"ב טו 8: ...זכריהו...

אב:   ירבעם  


תוספות ותגובות