עוץ בן נחור

מאת: רענן

קוד: עוץ (בן נחור)

 

  1. בראשית כב 22-20: ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם. ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל.

אב:   נחור  

אם:   מלכה  

אחים מאב ואם:   בוז    קמואל    כשד    חזו    פלדש    ידלף    בתואל  

  צאצאים של עוץ  


תוספות ותגובות