בוז

מאת: רענן

קוד: בוז

 

  1. בראשית כב 22-20: ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם. ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל.

אב:   נחור  

אם:   מלכה  

אחים מאב ואם:   עוץ    קמואל    כשד    חזו    פלדש    ידלף    בתואל  

  צאצאים של בוז  


תוספות ותגובות