שבנא

מאת: רענן

קוד: שבנא

 

שם נוסף: שבנה

  1. מל"ב יח 26: ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רבשקה דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על החמה.
  2. מל"ב יח 37: ...שבנא...
  3. ישעיה כב 15: כה אמר אדני ה' צבאות לך בא אל הסכן הזה על שבנא אשר על הבית.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי מלכים אחרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ארצא    עבדיהו    חלקיהו    אסף  

שבנא שייך גם כן לקבוצת:   סופרים    אנשים אשר על הבית  


תוספות ותגובות