אליקים בן חלקיהו

מאת: רענן

קוד: אליקים (בן חלקיהו)

 

  1. מל"ב יח 26: ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רבשקה דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על החמה.
  2. ישעיה כב 20: והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו.

אב:   חלקיהו  

אליקים שייך גם כן לקבוצת:   אנשים אשר על הבית  


תוספות ותגובות