חנניה בן עזור

מאת: רענן

קוד: חנניה (בן עזור)

 

  1. ירמיה כח 1: ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנת (קרי: בשנה) הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית ה' לעיני הכהנים וכל העם לאמר.

אב:   עזור  


תוספות ותגובות