בן איש גר עמלקי

מאת: רענן

קוד: בן איש גר עמלקי

 

  1. שמ"א א 2, 13: ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו...ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי.

קבוצת-אב:   צאצאים של עמלק  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אגג  


תוספות ותגובות