אגג

מאת: רענן

קוד: אגג

 

  1. שמ"א טו 32: ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר המות.

קבוצת-אב:   צאצאים של עמלק  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בן איש גר עמלקי  

  צאצאים של אגג  


תוספות ותגובות