איתן האזרחי

מאת: רענן

קוד: איתן (האזרחי)

 

  1. מל"א ה 11: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב.
  2. דה"א ב 6: ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה.
  3. תהלים פט 1: משכיל לאיתן האזרחי.

הערה: יתכן שמשמעות הכינוי "האזרחי" הוא כמו "הזרחי", כלומר, מצאצאיו של זרח. השווה דמות זאת עם איתן בן קישי, שהיה משורר בבית המקדש (דה"א ו 29).

קבוצת-אב:   צאצאים של מחול  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   הימן    כלכל    דרדע  


תוספות ותגובות