הימן האזרחי

מאת: רענן

קוד: הימן (האזרחי)

 

  1. דה"א ב 6: ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה.
  2. מל"א ה 11: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב.
  3. תהלים פח 1: שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי.

הערה: השווה דמות זאת עם הימן בן יואל בן שמואל, משורר בבית המקדש (דה"א ו 18).

קבוצת-אב:   צאצאים של מחול  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   איתן    כלכל    דרדע  


תוספות ותגובות