מחלי בן מושי

מאת: רענן

קוד: מחלי (בן מושי)

 

  1. דה"א ו 29-32: ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך. בן חשביה בן אמציה בן חלקיה. בן אמצי בן בני בן שמר. בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי.

אב:   מושי  

ילדים:   שמר  


תוספות ותגובות