שמר בן מחלי

מאת: רענן

קוד: שמר (בן מחלי)

 

  1. דה"א ו 29-32: ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך. בן חשביה בן אמציה בן חלקיה. בן אמצי בן בני בן שמר. בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי.

אב:   מחלי  

ילדים:   בני  


תוספות ותגובות