אמציה בן חלקיה

מאת: רענן

קוד: אמציה (בן חלקיה)

 

  1. דה"א ו 29-32: ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך. בן חשביה בן אמציה בן חלקיה. בן אמצי בן בני בן שמר. בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי.

אב:   חלקיה  

ילדים:   חשביה  


תוספות ותגובות