דן

מאת: רענן

קוד: דן

 

  1. בראשית ל 6-5: ותהר בלהה ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל דנני א-להים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן.

אב:   יעקב  

אם:   בלהה  

אחים מאב ואם:   נפתלי  

ילדים:   חשים  


תוספות ותגובות