יעוש בן עשו

מאת: רענן

קוד: יעוש (בן עשו)

 

שם נוסף: יעיש

  1. בראשית לו 5: ואהליבמה ילדה את יעיש (קרי: יעוש) ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען.
  2. בראשית לו 18: ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש

אב:   עשו  

אם:   אהליבמה  

אחים מאב ואם:   יעלם    קרח  


תוספות ותגובות