קרח בן עשו

מאת: רענן

קוד: קרח (בן עשו)

 

  1. בראשית לו 5: ואהליבמה ילדה את יעיש (קרי: יעוש) ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען.

אב:   עשו  

אם:   אהליבמה  

אחים מאב ואם:   יעוש    יעלם  


תוספות ותגובות