איתמר

מאת: רענן

קוד: איתמר

 

  1. שמות ו 23: ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר.

אב:   אהרן  

אם:   אלישבע  

אחים מאב ואם:   נדב    אביהוא    אלעזר  

  צאצאים של איתמר  


תוספות ותגובות