נעמן בן בלע

מאת: רענן

קוד: נעמן (בן בלע)

 

  1. במדבר כו 40: ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי.

הערה: בבראשית, ארד ונעמן מוזכרים כבני בנימין שירדו למצרים. כאן ארד ונעמן לא מוזכרים כאבות משפחות שהם בני בנימין, אלא כאבות משפחות בני בלע. נראה שארד ונעמן בני בנימין מתו ללא בנים, ונשותיהם יובמו על ידי בלע, שהיה אחיהם הבכור. בלע קרא לבניו מנשותיהם על שמם, והבנים נהיו אבות משפחות במקום אחי אביהם, שזהו מטרת הייבום.

אב:   בלע  

אחים מאב ואם:   ארד    אחוח  


תוספות ותגובות