פלת

מאת: רענן

קוד: פלת

 

  1. במדבר טז 1: ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של ראובן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שדיאור    זכור    שיזא    חותם  

ילדים:   און  


תוספות ותגובות