חבב

מאת: רענן

קוד: חבב

 

  1. במדבר י 29: ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל.
  2. שופטים ד 11: וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד אילון בצענים (קרי:בצעננים) אשר את קדש.

אב:   רעואל  

ילדים:   צפרה  

  צאצאים אחרים של חבב  


תוספות ותגובות