מידד

מאת: רענן

קוד: מידד

 

  1. במדבר יא 26: וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: תורה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שפרה    פועה    אלדד    חור  


תוספות ותגובות