חור שתמך בידי משה

מאת: רענן

קוד: חור (שתמך בידי משה)

 

  1. שמות יז 10: ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה.

הערה: יתכן שחור הוא הוא סביו של בצלאל (שמות ל"א 2) ובנו של כלב בן חצרון (דה"א ב 19).

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: תורה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שפרה    פועה    אלדד    מידד  


תוספות ותגובות