מלך ערד

מאת: רענן

קוד: מלך ערד

 

  1. במדבר כא 1: וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי.

קבוצת-אב:   צאצאים של כנען - מלכים אחרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   מלך יריחו    אדני בזק    יבין  


תוספות ותגובות