מלך יריחו

מאת: רענן

קוד: מלך יריחו

 

  1. יהושע ב 2: ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את הארץ.

קבוצת-אב:   צאצאים של כנען - מלכים אחרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   מלך ערד    אדני בזק    יבין  


תוספות ותגובות