רפאים

מאת: רענן

קוד: רפאים

 

שם נוסף: אמים, זמזמים

  1. בראשית יד 5: ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים.
  2. דברים ב 11: רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים.
  3. דברים ב 20: ארף רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים.

קבוצת-אב:   צאצאים של נח - עמים  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   עוג    גלית    ישבי    סף    מדון  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות