אורי

מאת: רענן

קוד: אורי

 

  1. דה"א ב 20: וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל.
  2. שמות לא 2: ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה.

אב:   חור  

ילדים:   בצלאל  


תוספות ותגובות