בצלאל

מאת: רענן

קוד: בצלאל

 

  1. דה"א ב 20: וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל.
  2. שמות לא 2: ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה.

אב:   אורי  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות