איש לוי

מאת: רענן

קוד: איש לוי

 

  1. שופטים יט 1: ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים ויקח לו אשה פילגש מבית לחם יהודה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של לוי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עבד אדם הגתי    ידותון  

אישה:   פילגש איש לוי  


תוספות ותגובות