עבד אדם הגתי

מאת: רענן

קוד: עבד אדם הגתי

 

  1. שמ"ב ו 10: ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון ה' על עיר דוד ויטהו דוד בית עבד אדם הגתי.
  2. דה"א טו 18: ועמהם (עם בני לוי) אחיהם המשנים...ועבד אדם...

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של לוי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   איש לוי    ידותון  


תוספות ותגובות