אבינדב אבי אלעזר

מאת: רענן

קוד: אבינדב (אבי אלעזר)

 

  1. שמ"א ז 1: ויבאו אנשי קרית יערים ויעלו את ארון ה' ויבאו אתו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קדשו לשמר את ארון ה'.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של בנימין  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גדעני    רפוא    גרא    אפיח    ליש    איש בנימן    רמון    גרא    בכרי    ריבי    עזמות הברחמי    נחרי הבארתי    עזור    קיש    כוש  

ילדים:   אלעזר    עזא    אחיו  


תוספות ותגובות