אלעזר בן אבינדב

מאת: רענן

קוד: אלעזר (בן אבינדב)

 

  1. שמ"א ז 1: ויבאו אנשי קרית יערים ויעלו את ארון ה' ויבאו אתו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קדשו לשמר את ארון ה'.

אב:   אבינדב  

אחים מאב ואם:   עזא    אחיו  


תוספות ותגובות